Homenatge a Max Varés

 

El cap de setmana vinent 6 i 7 d’octubre de 2018, en el municipi de Quart, un grup de forjadors vinguts de diferents punts de la geografia catalana inclosa la Catalunya nord, i coneguts de Max Varés, realitzaran en honor a la seva memòria, una escultura en ferro dissenyada pel forjador Iván Batlle.

Durant tot el cap de setmana es podrà gaudir dels treballs de creació d’aquesta escultura, destinada a formar part del patrimoni artístic de Quart.

 

El próximo fin de semana 6 y 7 de octubre de 2018, en el municipio de Quart, un grupo de forjadores venidos de diferentes puntos de la geografía catalana incluida la Cataluña norte, y conocidos de Max Varés, realizarán en honor a su memoria, una escultura en hierro diseñada por el forjador Iván Batlle.

Durante todo el fin de semana se podrá disfrutar de los trabajos de creación de dicha escultura, destinada a formar parte del patrimonio artístico de Quart.

 

Anuncis

“Valacirca”

 « Et haute au Nord comme un défi à Melkor, a fait tourner la couronne de sept puissantes Étoiles :Valacirca, la Faucille des Valar »  

                                               Quenta Silmarillion, J.R.R. Tolkien.

 

De nombreuses années de travail, de consécration et de dévouement n’arrivent pas à leur culmination seulement en un jour, même si elles nous offrent aujourd’hui le résultat de l’effort des esprits inquiets consacrés à la préservation d’un des métiers qui ont parcouru leur chemin tout au long de nombreux siècles.

Dans tous les chants et les œuvres crées, la recherche de la beauté sous la protection de la lumière ont représenté le fil conducteur constant durant l’histoire des hommes et des femmes qui vouent leur vie au regard qui va au-delà des limitations.

Dans tous les chants et les œuvres à créer, dans toutes les notes des coups de marteau à la chaleur des ferronneries,  l’idée de la lumière accompagne l’artiste,  l’apprenti et l’observateur qui jouit du fruit que le travail fait germer.

Dans toute l’œuvre du Professeur Tolkien, la clarté des étoiles illumine les nuits les plus obscures.

Valacirca est, et restera la Lumière de l’Espoir, au-delà de tout Espoir car, lorsque tout Espoir semble être perdu et oublié,  c’est là où nous verrons ses plus forts éclats.

Cette pièce est consacrée à la lutte constante de tous les Peuples Libres qui  défendent les Valeurs démocratiques et les Droits civils, qui sont en danger, constamment, dans plusieurs coins du monde,  même si on ne le dirait pas.

La Catalogne est aujourd’hui un de ces endroits.

La Fraternité unique des ferronniers prend aujourd’hui la relève et frappe le noble fer pour donner forme à cette idée de lumière, de clarté, pour rendre possible, une fois de plus, la fête et la célébration de la vie, puisque si de l’étincelle naît la flamme, de la flamme naît l’Espoir.

15 ème. Recontre Européenne de Ferronerie d’Art, à Arles sur Tech. 20-21-22 Octobre, 2017.

“VALACIRCA” LLum d’esperança

“I alta al Nord, com a repte a Melkor, va posar a girar la Corona de set poderosos Estels: Valacirca, la Falç dels Valar”

Quenta Silmarillion, J.R.R Tolkien.

Anys i anys de treball, dedicació i vocació, no culminen només en un dia, encara que si ens ofereixen avui, el resultat de la suor i de les ments inquietes dedicades a la preservació d’un dels oficis amb més segles de camí a l’esquena.

En tots els cants i obres ja creades, la cerca de la bellesa a l’empara de la llum, ha sigut una constant en la història dels homes i dones que brinden la seva vida a mirar més enllà de les limitacions.

En tots els cants i obres per crear, en totes les notes de repicar del martell  a l’escalfor de totes les fornals, la idea de la llum acompanya a l’artista, a l’aprenent i a qui observa el fruit de la llavor.

I en tota l’obra del Professor Tolkien, la llum dels Estels il·lumina les nits més fosques.

Valacirca és, i serà, la Llum de l’Esperança més enllà de tota Esperança, doncs quan tota Esperança sembla estar perduda i oblidada, és quan més la veurem brillar.

Aquesta obra va dedicada a la lluita constant de tots els Pobles Lliures en defensa dels Valors democràtics i els Drets civils, coses que encara que no ho sembli, sempre estan en perill, tal com s’observa cada dia en molts llocs del món.

Avui Catalunya és un d’aquests llocs.

La Germanor única de Forjadors pren avui el testimoni i pica el noble ferro per donar forma a aquesta idea de llum i propòsit, missió, o cosa, i fer possible un dia més, la festa i celebració de la vida, doncs si de l’espurna sorgeix la flama, de la flama neix l’Esperança.

 

15 ème. Recontre Européenne de Ferronerie d’Art, A Arles sur Tech. 20-21-22 Octubre, 2017.

“VALARCIRCA”

“Valarcirca” és la creació que ha ideat Xavier Santos (integrant de Forjadors de Besalú) per ser instal·lada al poble de Serralongue a França, després d’haver rebut la proposta de participar com a dissenyador en el “15 ème. Rencontre Européenne de Ferronerie d’Art, a Arles sur Tech”.
És un gran honor rebre aquesta proposta i per això Forjadors de Besalú, intentarà estar a l’alçada de tan preuada missió.
Per a això Xavier Santos compta amb l’ajuda d’un bona representació de forjadors catalans que acudiran a la trobada amb la idea de dur a terme el projecte “Valarcirca”.
Les característiques d’aquest projecte es poden veure en la imatge de la maqueta que il·lustra aquest post.
S’adjunta també Link a la galeria completa d’imatges d’aquesta maqueta.

https://goo.gl/photos/6jyiMt8Ytz2TqymC7

Pere Soler, ell feia ballar les espurnes del foc…

Pere Soler // Forjadors de Besalú

 

Si fos per ell, les encluses no deixarien de cantar mai.

La passada nit Pere Soler ens va deixar.

Els Forjadors de Besalú ens hem quedat orfes de la seva voluntat de ferro, la que va ser necessària durant molt de temps perquè no s’apaguessin les forges.

La seva empenta és el millor llegat que ens ha deixat, i és per aixó  que el recordarem sempre disposat a fer que les coses rutllesin.

Aquest era el seu tarannà, i serà també pel que segur el trobarem tant a faltar.

Descansa en pau amic nostre; avui les encluses gemeguen per tu.

Recorregut fotogràfic complet sobre la realització de l’escultura “Aires de Forja” 19 y 20 de març de 2016 // Imatges de Ramón Busquet Castello

Gran sort la de Forjadors de Besalú, de comptar amb tant i tan bon material fotogràfic, gràcies al qual es pot observar el procés de creació de l’escultura “Aires de forja”

IMG_20160320_132941

 

Imatges de Ramón Busquet Castello

Clicant sobre la imatge s’accedeix a la galeria completa de fotografies.

“Forjadura”…, de l’esdevingut a Besalú la tarda del 19 de març de 2016 // Imatges de Carlos Germán Romero

Magnífica galeria d’imatges d’autor, amb multitud de retrats dels forjadors i instantànies, dels treballs realitzats el Dissabte 19 a la tarda, en el procés de realització de l’escultura “Aires de Forja”.

cgr_2016-03-19_ForjaBesalu_122

Imatges de Carlos Germán Romero

Clicant sobre la imatge s’accedeix a la galeria completa de fotografies.

“Aires de forja”, projecte complert, finalitzat i gaudit…

Grans jornades, les dels dies 19 i 20 de març, en les quals 58 forjadors es van reunir a Besalú per dur a terme la realització de l’escultura “Aires de Forja”.
Dues jornades extraordinàries de companyonia, d’aprenentatge en comú i de compliment amb un compromís, triat lliurement per cadascun dels forjadors que ens vam donar cita.

Queden les ganes de repetir la trobada per treballar de nou braç a braç.

 

_JSV3435
A tots els forjadors Enhorabona!!!

Projecte d’escultura 2016 “Aires de Forja” // Autor: Roger Ferralla

Aquesta és la maqueta dissenyada per Roger Ferralla, de l’escultura a realitzar conjuntament per tots els forjadors que acudiran a a la trobada de la XXII Fira de Forjadors i Artistes del Ferro de Besalú, i que se celebrarà els dies 19 i 20 de març d’aquest any 2016.

Que el treball sigui propici, que tots gaudim amb ell i que tot el que compartim sigui mostra de la germanor existent entre els forjadors.

Clicant sobre la imatge s’obre una petita galeria fotogràfica en la qual es pot observar l’escultura des de diferents angles.

_JSV2185